USE OF TRIANGULAR MODELS OF NON-STATIONARY PROCESSES IN MODELING VARIABILITY OF HEART RHYTHM

Keywords: heart rhythm, non-stationary random process, electrocardio signal, correlation function, triangular model, simulation modeling

Abstract

The subject matter is a mathematical model describing the process of heart rhythm variability, which is based on the use of triangular models of non-stationary random processes in the Hilbert space. The goal of the research is to develop a mathematical model of non-stationary processes of cardiac activity based on a triangular model. This research was the basis for the development of a Matlab model that implements the proposed method for analyzing heart rate variability. Tasks are: to give a description of the variability heart rate as a non-stationary process in Hilbert space in terms of correlation functions; to research the possibility of constructing a correlation and spectral theory of a non-stationary process using triangular models; to synthesize the mathematical model of nonstationary process on the basis of correlation theory for solving mathematical processing and forecasting tasks on the basis of ECG data. Using the proposed mathematical method, we implemented the Matlab model of a heart signal generator, which allowed us to synthesize an ECG with different variability parameters in noisy conditions. Methods of mathematical statistics, simulation modeling, theory of random processes and control theory are used in this work. Results of this research are as follows: 1) It has been shown that the new approach to the description of the HRV as a random process in the application of the triangular model in the Hilbert space made it possible to obtain expressions for the correlation function. 2) The imitation simulation showed the sensitivity of the method within the 5% error rate under the conditions of different types of influence on HRV. The qualitative assessment of the possibilities of the proposed models to generate artificial ECG provided the possibility of visual analysis by the cardiologist of the identity of the interpretation of real ECG records. The identities of modeling results were checked on time samples of electrocardiographs of 7 patients from open PhysioNet cardiographic libraries on samples with the duration T = 10 s. 3) The standard low-frequency oscillations and "white noise" barrier are clearly differentiated on the applied correlation function by the distribution of spectral density power within the frequency range of 0,15–0,3 Hz. Conclusion. The simulation results confirmed the correctness of the theoretical conclusions about the possibility of using models based on the representation of non-stationary processes in a triangular Hilbert space.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Olena Akhiiezer, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Professor at the Department of Computer Mathematics and Data Analysis
Olha Dunaievska, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
PhD (Engineering Sciences), Associate Professor at the Department of Computer Mathematics and Data Analysis
Mykhailo Shyshkin, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Industrial and Biomedical Electronics
Olha Butova, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Industrial and Biomedical Electronics
Anton Rohovyi, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
PhD (Engineering Sciences), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Strategic Management

References

Malik, M., Camm, A. J., Bigger, G. (1996), "Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use", Circulation, No. 93 (5), P. 354–381.

Baevskiy, R. M., Ivanov, G. G. (2001), "Variabelnost serdechnogo ritma: teoreticheskie aspekti i vozmojnosti klinicheskogo primeneniya", Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika, No. 3, P. 108–127.

Akselroad, S., Gordon, D., Ubel, F. A., Shannon, D. C., Barger, A. C., Cohen, R. J. (1981), "Power spectrum analysis of heart rate fluctuation: a quantitative probe of beat to beat cardiovascular control", Science, P. 213–220.

Homaeinezhad, M. R., Erfanian Moshiri-Nejad, M., Naseri, H. (2014), "A correlation analysis-based detection and delineation of {ECG} characteristic events using template waveforms extracted by ensemble averaging of clustered heart cycles", Computers in Biology and Medicine, No. 44, P. 66–75.

Baevskiy, R. M., Ivanov, G. G., Chereykin, L.V. (2001), "Analiz variabelnosti serdechnogo ritma pri ispolzovanii razlichnikh elektrokardiograficheskikh sistem: metodicheskie rekomendatsii", Vestnik aritmologii, No. 24, P. 65–86.

Pod redaktsiey Prokhorova, S. A. (2007), Prikladnoy analys sluchaynikh protsessov, Samara : SNC RAN, 582 p.

Bulnskiy, A. V., Shiriaev, A. N. (2005), Teoriya sluchaynikh protsessov, Moscow : Fizmalit, 408 p.

Akhiezer, E. B., Pirotti, E. L. (2003), "Garmonicheskie predstavleniya sluchaynikh protsessov v dinamicheskih sistemah", Vestnik Nacionalnogo tekhnicheskogo universiteta "KhPI", No. 6, P. 157–161.

Richkov, A. Y., Tsibulskiy, V. R., Sergeychik, O. I., Kopilova, L. N. (2004), "Spektralniy analys normalnoy ECG", Vestnic aritmologii, No. 35, P. 52.

Jokic, S., Delic, V., Peric, Z., Prco, S., Sakac, D. (2011), "Efficient ECG modeling using polynomial functions", Electronics and Electrical Engineering, No. 4 (110), P. 121–124.

Kovacs, P. (2012), "ECG signal generator based on geometrical features", Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica, No. 37, P. 247–260.

Rosliakova, A. V., Chuprakov, P. G. (2012), "Sravnitelniy analis algoritmov obnarujeniya R-zubtsa elektrokardiosignala", Viatskiy meditsinskiy vestnik, No. 2, P. 29–35.

Abramov, M. V. (2010), "Aproksimatsii eksponentami vremennogo kardiologicheskogo riada na osnove ECG", Vestnik kibernetiki, No. 9, P. 85–91, available at : http://www.ipdn.ru/rics/vkyindex.htm.

Fainzilberg, L. S. (2004), "Kompuytorniy analyz i interpritatsiya elektrokardiogramm v fazovom prostranstve", Sistemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnologii, No. 1, P. 32–46.

Fainzilberg, L. S., Bekler, T. Y., Glushauskane, G. A. (2011), "Matematicheskaya model porozhdeniya iskustvennoy elektrocardiogrammi s zadannimi amplitudno-vremennimu kharakteristicami informativnikh fragmentov", Problemi upravlenia i informatiki, No. 5, P. 61–72.

Fainzilberg, L. S. (2015), "Generalized method of processing cyclic signals of complex form in multidimension space of patameters", Journal of automation and information sciences, No. 47 (3), P. 24–39.

Degtiariov, S. V., Filist, S. A., Titov, V. S., Ribochkin, A. F. (2013), "Klasifikatsiya sostoyania serdechno-sosudistoy sistemi po analizu fazovogo portreta dvukh kardiosignalov", Nauchnie vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya : Meditsina. Farmatsiya, No. 11 (154), P. 65–72.

Kazakov, D. V. (2012), "Kvaziperiodicheskaya dvuhkomponentnaya dinamicheskaya model dlia sinteza kardiosignala s ispolzovaniem vremennikh riadov i meyuod Runge-Kutta chetvertogo poriadka", Komputernie issledovania i modelirovanie, Vol. 4, No. 1, P. 143−154.

Ebrahimzadeh, A., Khazaee, A. (2009), "An efficient technique for classification of electrocardiogram signals", Advances in Electrical and Computer Engineering, No. 9 (3), P. 89−93.

Akhiezer, E. B., Pirotti, E. L. (2010), "Metodika imitacionnogo modelirovania nestatsionarnikh stokhasticheskikh protsessov na primere davlenia v tsilindrakh sistemi transmissii", Sistemi obrobki informacii, No. 6, P. 49–54.

Livshits, M. S., Yantsevich, A. A. (1979), Operator colligations in Hilbert spaces, Wiley, New York, 208 p.

Kruglov, V. M. (2018), Sluchaynie protsessi v 2h chastiakh : 2-e izdanie, Moscow : Yurayt, 276 p.

Zolotariov, V. A., Yantsevich, A. A. (1991), "Nestatsionarnie krivie v gilbertovikh prostranstvakh i nelineynie operatornie uravnenia. Teoriya operatorov, subgarmonicheskie funktsii", sb. Nauchnikh trudov FNINT AN USSR, Kyiv, P. 54–60.

Manis, G., Alexandridi, A., Nikolopoulos, S., Davos, K. (2005), "The Effect of White Noise and False Peak Detection on HRV Analysis", Conference Paper. Conference: 2nd International Conference on Informatics in Control Automation and Robotics, At Barcelona. Spain.

Romanova, G. V. (2011), "Programnaya realizatsiya matematicheskoy modeli variativnosti serdechnjgo ritma", Programnie producti s sistemi, No. 1, P. 152–155.

The research resource for complex physiologic signals, available at : https://www.physionet.org.

Shyshkin M., Butova O., Fetiukhina L., Akhiiezer O., Dunaievska O. (2018), "Matlab ECG signal model based on frequency transformation", Bulletin of NTU "KhPI". Series : New solutions in modern technologies, Kharkiv : NTU "KhPI", No. 26 (1302), P. 140–147. DOI:10.20998/2413-4295.2018.26.20.

Shyshkin, M. A., Kolesnik, K. V. (2015), "Nechetkaya sistema opredelenia parametrov QRS-kompleksa EKG v telemeditsine", Trudi ХVІ Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Sovremehhie informatsionnie i elektonnie tekhnologii: SIET-2015", Ukraina, Odessa, Vol. 1, P. 42–43.


Abstract views: 122
PDF Downloads: 110
Published
2019-03-22
How to Cite
Akhiiezer, O., Dunaievska, O., Shyshkin, M., Butova, O. and Rohovyi, A. (2019) “USE OF TRIANGULAR MODELS OF NON-STATIONARY PROCESSES IN MODELING VARIABILITY OF HEART RHYTHM”, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, (1 (7), pp. 5-15. doi: 10.30837/2522-9818.2019.7.005.